Реклама на телевидении Чернигова

1. Формат-Медиа-Плюс РИА на просп. Мира, 68
 Адрес: 14005, Чернигов, просп. Мира, 68
 Телефон: +380 (462) 66-18-53; факс: +380 (462) 66-12-41
Дата обновления информации: 10.09.2018